Новость из категории: Статьи

Видатні земляки - мовознавці

Серед видатних учених, котрі внесли значний вклад у мовознавство, чимало наших земляків. Це уродженець с. Соснівка Глухівського району Олексій Павлович Павловський, котрого називають батьком українського правопису, автором першої друкованої граматики української мови (1818 р.). Помітний вклад у запровадження нового фонетичного правопису (кулешівки) вніс письменник Пантелеймон Олександрович Куліш – уродженець м. Вороніж колишнього Глухівського повіту.

Цей правопис він застосував у двотомнику «Записки о Южной Руси» (1856-57 р.р.), а в 1857 р. видав «Граматку» – перший український буквар-читанку. Велику наукову спадщину залишив учений-енциклопедист Євген Доментійович Онацький – тежглухівчанин. Він видав унікальну «Українську малу енциклопедію» на 16 випусків. Це видання,подароване нашим краєзнавцем В. П. Задком, зберігається в Національному заповіднику «Гетьманська столиця» (Батурин). У творчому доробку Є. Онацького поряд з художніми та публіцистичними виданнями є солідні українсько-італійські та італійсько-українські словники (близько 100 тис. слів).

Все більшої популярності в світі набувають мовознавчі дослідження глухівчанина, професора Київського Національного університету ім. Т. Г. Шевченка Костянтина Миколайовича Тищенка. Сучасних науковців приваблюють його книги «Основи мовознавства», «Метатеорія мовознавства», «Мовні контакти: свідки формування українців» та ін., нової якості котрим надає запропонована вченим фундаментальна концепція лексико-топонімічної стратиграфії України.

Зі сторінок його книг заговорили до нас скіфи, греки, сармати, римляни, фінікійці, кельти, готи, гуни, авари, печеніги, половці та десятки інших народів. На основі досліджень К. Тищенкастворено унікальний у світі Лінгвістичний музей, де представлено більше 100 мов … Перспективним науковцем зарекомендувала себе в галузі літератури та мовознавства доктор філологічних наук Оксана Миколаївна Сліпушко (с. Береза). Вона стала упорядником «Нового тлумачного словника української мови» в чотирьох томах, «Тлумачного словника чужоземних слів в українській мові», видала унікальну книгу «Давньоукраїнський бестіарій» (звірослов).

Микола Гурець.

Поделиться в соцсетях:

Нашли ошибку в статье ? Выделите слово/несколько слов и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости