Новина з категорії: Новини

Нова українська школа і підготовка вчителя

8 вересня, у педуніверситеті відбулося спільне засідання Президії Національної академії педагогічних наук України та Вченої ради ГНПУ ім. Олександра Довженка. Ведучі науковці НАПН - її перший віце-президент Володимир ЛУГОВИЙ, керівники інститутів академії: проблем виховання - Іван БЕХ, інформаційних технологій і засобів навчання – Валерій БИКОВ, професійно-технічної освіти – Валентина РАДКЕВИЧ, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогіки НАПН Тетяна ЗАСЄКІНА, в.о. директора Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації Володимир КАМИШИН, народний депутат України, заступник голови Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Віталій КУРИЛО, директор Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи Віталій ПАНОК прочитали місцевому загалові освітян серію лекцій.

Їхня тематика стосувалася вельми актуальних питань забезпечення якості вищої освіти, створення цифрової платформи суспільства знань, особливостей освітньої діяльності в умовах гібридної війни, пілотного проекту нової української школи. Учасників привітали Президент Національної академії педагогічних наук Василь КРЕМЕНЬ, заступник голови Сумської ОДА Микола ПОДОПРИГОРА, заступник міського голови Маріанна ВАСИЛЬЄВА. А з доповідями виступили академіки-секретар відділень НАПН: загальної середньої освіти - О.І. ЛЯШЕНКО та професійної освіти й освіти дорослих - Н. Г. НИЧКАЛО, та ректор ГНПУ ім.. О. Довженка О.І.КУРОК. Вони наголосили на системному реформуванні загальної середньої освіти та підготовці вчителя відповідно до Концепції нової української школи.
 
Це, необхідно для підвищення якості нашої освіти з урахуванням світових тенденцій розвитку освітніх систем. В обговоренні взяли участь учені НАПН України, представники Департаменту освіти і науки Сумської обласної адміністрації, ректори ВНЗ Сумщини, науково-педагогічні працівники Глухівського НПУ імені Олександра Довженка, директори навчальних закладів, учасники проекту «Нова українська школа», зокрема згадувані В. Курило, Т. Засєкіна; В. Радкевич директор департаменту освіти і науки Сумської ОДА В.П. ГРОБОВА; дійсний член НАПН М.С. ВАШУЛЕНКО;; директор Шосткинської спеціалізованої школи №13 В.А. БАЛИЦЬКА; ректор Сумду А.В.ВАСИЛЬЄВ; завкафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін ГНПУ С.Д.РУДИШИН; його колега з кафедри української мови А.О.НОВИКОВ; членкор АН вищої освіти України, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Університету менеджменту освіти НАПН М.О.КИРИЧЕНКО; ректор Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Ю.О. НІКІТІН; перший проректор Сумського ДПУ ім. А.С.Макаренка Л.В. ПШЕНИЧНА та ін. Всі учасники робили акцент на поліпшенні фахової підготовки майбутніх і підвищенні кваліфікації чинних учителів.
 
Після всіх виступів і обговорень президія НАПН та вчена рада педуніверситету запропонували проект постанови «Нова українська школа і підготовка вчителя», який потім схвалили, з урахуванням усіх пропозицій і зауважень. Учасники дійшли висновку, що якісну підготовка освітян для реалізації ідей нової української школи є пріоритетом педагогічних вишів, а її науковий супровід – одним із головних напрямів роботи наукових установ національної академії педнаук. На завершення підписано угоду між ГНПУ ім. Олександра Довженка та НАПН України про співпрацю.
 
За інформацією gnpu.edu.ua


Поділитися в соціальних мережах:

Знайшли помилку у статті? Виділіть слово/кілька слів та натисніть Ctrl+Enter

Схожі новини