Новина з категорії: Статті

Життя віддане науці (До 85-річчя з дня народження М.Д.Мигаля)

Мигаль Микола Дмитрович народився 24 травня 1931 року в с. Успенці Краснопільського району Сумської області. Виріс він у багатодітній сім’ї, де було 12 дітей – 7 синів і 5 – дочок. Мати працювала в колгоспі та займалася вихованням дітей, за що була удостоєна високої державної нагороди «Мати-героїня». Батько забезпечував родину шиючи односельцям різноманітне взуття. Дитинство Миколи було дуже важке. Довелося пережити і голодомор 1932-1933 рр., Велику вітчизняну війну 1941-1945 рр., голод 1947 р. та післявоєнний період. Доводилось тяжко працювати, виконуючи будь-яку сільську роботу у колгоспі та домашньому господарстві.

У 1939 році Микола Дмитрович розпочав навчання в Успенській початковій школі, яке було перервано війною. Середню освіту здобув у Краснопільській середній школі у 1952 році. Мріючи стати селекціонером у 1953 році поступив до Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва на агрономічний факультет. Ботаніка, фізіологія, цитологія та селекція, стають його улюбленими предметами. Брав участь в освоєнні цілинних земель Казахстану та отримав Почесну грамоту Кокчетавського обкому ВЛКСМ Казахстану за активну участь у збиранні урожаю у 1956 році. У 1958 році закінчив навчання у інституті та отримав диплом вченого агронома. Перші роки трудової діяльності Миколи Дмитровича пройшли у пошуку свого життєвого шляху. З 1958 р. по 1963 р. працював на посадах завідуючого відділом агрохімлабораторією Липоводолинського району Сумської області, агролісомеліоратором племзаводу «Мирний» Варвинського району Чернігівської області, літературним працівником відділу сільського господарства редакцій газет Хотинського та Глухівського районів Сумської області.

У 1963 р. здійснилася мрія юнака, – присвятити себе дослідницькій діяльності. Він вступив до аспірантури Всесоюзного науково-дослідного інституту луб’яних культур у відділ селекції конопель. Найбільший інтерес викликала генетика конопель, зокрема питання статі. Разом із О.Г.Жатовим організовував лабораторію генетики і цитології. Займався вивченням успадкування ознаки однодомності конопель. За допомогою гібридизації різних типів однодомних та самозапилення окремих однодомних рослин одержано вихідні форми для створення нових сортів. Особливу увагу приділяв Микола Дмитрович вивченню природи статевих типів у популяціях дводомних, одночасно достигаючих і однодомних форм конопель. На основі теоретичних та практичних досліджень розроблена спрощена система статевих типів конопель. Займаючись дослідженням морфологічної будови пилкових зерен та фізіології проростання пилку однодомних і дводомних конопель дійшов висновку, що пилок плосконі фізіологічно більш конкурентоздатний порівняно з пилком однодомних конопель, що дуже важливо враховувати в селекційній роботі.
 
За даними результатами досліджень було підготував та захистив у 1968 р. дисертаційну роботу «Вивчення морфологічних і фізіологічних особливостей пилку конопель у зв’язку з питаннями гібридизації» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю «фізіологія рослин». А у 1972 р. М.Д.Мигалю присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «генетика». У результаті поглибленого цитоембріологічного вивчення чоловічої та жіночої генеративної системи конопель вперше було виявлено дві спадкові форми чоловічої стерильності, які контролюються одним рецесивним геном ms та одержані чоловічостерильні лінії однодомних конопель, які використовуються в селекції у якості материнської форми і не потребують кастрації численних чоловічих квіток.

Розробляючи теорію генотипового визначення ознак статі дводомних і однодомних конопель М.Д.Мигаль у результаті глибокого аналізу статевого поліморфізму виявив декілька спонтанних мутацій, які визначають напрямок і частоту мутаційної мінливості рослин за ознакою статі та їх прояв. Ним установлено, що плоскінь дводомних конопель є домінуючою у відношенні до матірки та інших статевих типів дводомних конопель та є основним фактором перетворення однодомних конопель у дводомні. Узагальнення даних досліджень були висвітлені у монографії «Генетика пола конопли», яка у 1994 р. була представлена до захисту в якості дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю «генетика». Подальші дослідження вченого були направлені на вивчення методів експериментальної зміни статі конопель. Результати даних досліджень були висвітлені у монографії «Експериментальна зміна статі конопель» (2004 р.).
 
Ним установлено, що хіммутагени впливають не тільки на ознаки статі конопель, а і викликають появу різного роду мікро- і макромутацій за іншими ознаками. Установлено різну реакцію сортів на дію хіммутагенів, різний спектр і частоту прояву змінених ознак, особливо на якісні ознаки. Це дозволило підвищити ефективність добору елітних рослин та пришвидшити селекційний процес. Значний внесок було зроблено у вирішення актуального питання ідентифікацій сортів конопель та проведені дослідження морфологічних ознак рослин, виявлені марковані ознаки, розроблена «Методика проведення експертизи сортів конопель (Cannabis sativa L.) на відмінність, однорідність і стабільність» та отримано патент на спосіб виявлення маркованих морфологічних ознак сортів конопель для їх ідентифікації (2007 р.). М.Д.Мигаль разом з іншими науковцями працював над вивченням питань анатомічної будови стебла конопель, структури суцвіття, біологічних особливостей формування складових продуктивності рослин конопель за волокном і насінням. Багаторічні дослідження у цих напрямках завершились написанням двох монографій: «Біологія луб’яних волокон конопель» (2011 р.), «Біологія формування насіннєвої продуктивності конопель» (2015 р.). Микола Дмитрович Мигаль скромна і духовно щедра людина, який завжди надає наукову підтримку як молодим дослідникам і аспірантам, так і відомим, досвідченим ученим. Принциповість наукового підходу, глибокий аналіз своїх досліджень і літературних даних характерна риса його наукової діяльності. За всіма напрямками досліджень виконано 7 аспірантських робіт, за якими були захищені кандидатські дисертації. За досягнені успіхи у науковій роботі та підготовку наукових кадрів у 2005 р. Миколі Дмитровичу присвоєно вчене звання професора за спеціальністю «генетика». М.Д.Мигаль – учасник Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. За нелегку працю в тилу у роки війни удостоєний двома медалями – «Захисник Вітчизни» та «60-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.». Микола Дмитрович нагороджений срібною медаллю Виставки досягнень народного господарства СРСР (1991 р.) та Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2006 р.).

Микола Дмитрович Мигаль – ветеран праці. За свою 52-річну трудову діяльність ним опубліковано більше 120 наукових. Теоретичні розробки з питань статі конопель широковідомі не тільки в Україні так і за її межами. Людська чарівність і доброзичливість вченого завжди створювала сприятливий клімат у середовищі науковців і надала наснаги для нових прагнень і досягнень. Мудрий, терпимий до недоліків інших, завжди готовий пожартувати і оцінити жарт — ось «образ» дорогого для всіх нас Миколи Дмитровича. Дорогий Микола Дмитрович! Разом з усіма науковцями України та інших країн вітаємо Вас з ювілеєм, бажаємо Вам міцного здоров’я, довголіття, благополуччя, творчої наснаги і здійснення задумів, планів та Ваших мрій.

Кандидат сільськогосподарських наук, Л. М. Кривошеєва

Поділитися в соціальних мережах:

Знайшли помилку у статті? Виділіть слово/кілька слів та натисніть Ctrl+Enter

Схожі новини